Skogsbruk

Skogsbruket är certifierat enligt PEFC och omfattar ca 1 070 ha produktiv skogsmark. Skogsvård utförs med egen personal medan all övrig skoglig verksamhet utförs enligt förvaltningsavtal med Mellanskog.

https://www.mellanskog.se/Global/Logotyper%20och%20m%c3%b6nster/MS_Webb.jpg